hypothalamus

kerngebied dat deel uitmaakt van de tussenhersenen, gelegen ter weerszijde van de derde ventrikel, onder de thalamus dat via zenuwvezels en bloedvaatjes is verbonden met de hypofyse. Een kerngebied met vooral vegetatieve functies. Zie ENCYCLOPEDIE, Anatomie van de hersenen, Figuur 6.

[Terug naar vorige pagina]