missense

Codonen in het RNA bestaan uit 3 basen (nucleotiden) (tripletten) en bevatten de code voor aminozuren. Een verandering in een der basen in een codon kan tot gevolg hebben dat een ander aminozuur ontstaat en dat het betreffende eiwit zijn functie verliest. Men spreekt in een dergelijk geval van een missense mutatie

[Terug naar vorige pagina]