Ter attentie

BEYOND THE NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT

The stories with early EEG's, cranial ultrasounds, MR brain images and later videoclips to illustrate their outcomes.

Linda de Vries and Ingrid C Van Haastert

Videoatlas, University Utrecht, The Netherlands, 2013 - 11 - 29


Cognitieve werkgeheugentraining niet aanbevolen

In November 2010 verzochten Drs BJL (Berri) Gerrits en Drs WD (Wytze) van der Zwaag van BeterBrein aandacht op deze website voor "Cogmed werkgeheugentraining" (CWT). Wij ontvingen begin Juli 2011 op ons verzoek een nadere uiteenzetting over CWT van de hand van medewerkers van BeterBrein. De tekst overlapt ten dele met die in www.pearson-nl.com/nieuws, van 22 Juni 2011. Na ontvangst van de tekst vroegen wij twee externe deskundigen om een mening over de training. Onderstaand een korte samenvatting van de methode en mede op basis van de ingewonnen adviezen onze conclusies.