executief functioneren

lastig af te bakenen domein waarin men uitvoeringsaspecten van doelgericht handelen samenvat. Belangrijk zijn: plannen maken voor ingewikkelde handelingen, deze initiëren, in samenhang en logische volgorde uitvoeren, en uiteindelijk de handelingen stoppen. Voorwaarde voor adequaat functioneren zijn, goed de aandacht kunnen bepalen en zo nodig verplaatsen, en ook volgens velen een zeker abstractieniveau en een goed geheugen.

[Terug naar vorige pagina]